Hải Phòng: Không tổ chức nghi lễ tại cơ sở tôn giáo để phòng COVID-19

Tuyên truyền phòng dịch COVID-19 tại Tòa giám mục Hải Phòng sáng 25.3. Ảnh ĐL
Tuyên truyền phòng dịch COVID-19 tại Tòa giám mục Hải Phòng sáng 25.3. Ảnh ĐL
Tuyên truyền phòng dịch COVID-19 tại Tòa giám mục Hải Phòng sáng 25.3. Ảnh ĐL
Lên top