Hải Phòng: Không làm đúng bài tập, học sinh lớp 2 bị cô đánh bầm lưng

học sinh lớp 2 bị cô giáo đánh bầm tím lưng vì không làm đúng bài tập
học sinh lớp 2 bị cô giáo đánh bầm tím lưng vì không làm đúng bài tập
học sinh lớp 2 bị cô giáo đánh bầm tím lưng vì không làm đúng bài tập
Lên top