Hải Phòng: Không có bằng cấp 3 vẫn làm Phó Bí thư phường hai khóa

Phó Bí thư phường Bàng La không có bằng cấp 3 vẫn làm lãnh đạo 2 khóa.
Phó Bí thư phường Bàng La không có bằng cấp 3 vẫn làm lãnh đạo 2 khóa.
Phó Bí thư phường Bàng La không có bằng cấp 3 vẫn làm lãnh đạo 2 khóa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top