Hải Phòng: Không cho phép lưu trú trong khu - cụm công nghiệp

Chủ tịch UBND tp Hải Phòng kiểm tra tại Khu công nghiệp An Dương. ảnh CTV
Chủ tịch UBND tp Hải Phòng kiểm tra tại Khu công nghiệp An Dương. ảnh CTV
Chủ tịch UBND tp Hải Phòng kiểm tra tại Khu công nghiệp An Dương. ảnh CTV
Lên top