Hải Phòng khen thưởng 50 doanh nghiệp tiêu biểu

TP.Hải Phòng tôn vinh 50 doanh nghiệp tiêu biểu nhân dịp Xuân Canh Tý 2020. Ảnh MD
TP.Hải Phòng tôn vinh 50 doanh nghiệp tiêu biểu nhân dịp Xuân Canh Tý 2020. Ảnh MD
TP.Hải Phòng tôn vinh 50 doanh nghiệp tiêu biểu nhân dịp Xuân Canh Tý 2020. Ảnh MD
Lên top