Hải Phòng: Karaoke, vũ trường hoạt động trở lại từ 14.9

Lên top