Hải Phòng: Hơn 22.000 lao động ngoại tỉnh sẽ phải giãn cách việc làm

Kiểm tra thân nhiệt trước khi lên xe đưa đón công nhân của Cty TNHH Yazaki Hải Phòng. Ảnh: H.H
Kiểm tra thân nhiệt trước khi lên xe đưa đón công nhân của Cty TNHH Yazaki Hải Phòng. Ảnh: H.H
Kiểm tra thân nhiệt trước khi lên xe đưa đón công nhân của Cty TNHH Yazaki Hải Phòng. Ảnh: H.H
Lên top