Hải Phòng: Học sinh lớp 4 tử vong nghi bị điện giật