Hải Phòng hỗ trợ Quảng Nam, Đà Nẵng 200 ngàn khẩu trang và 5 tỉ đồng

TP.Hải Phòng quyết định hỗ trợ Đà Nẵng và Quảng Nam mỗi địa phương 200 ngàn khẩu trang và 5 tỉ đồng để phòng chống dịch COVID-19 - ảnh HH
TP.Hải Phòng quyết định hỗ trợ Đà Nẵng và Quảng Nam mỗi địa phương 200 ngàn khẩu trang và 5 tỉ đồng để phòng chống dịch COVID-19 - ảnh HH
TP.Hải Phòng quyết định hỗ trợ Đà Nẵng và Quảng Nam mỗi địa phương 200 ngàn khẩu trang và 5 tỉ đồng để phòng chống dịch COVID-19 - ảnh HH
Lên top