Hải Phòng hỗ trợ Hải Dương 5 tỉ đồng để chống dịch COVID-19

Hải Phòng sẽ hỗ trợ Hải Dương 5 tỉ đồng và 50.000 khẩu trang để chống dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng sẽ hỗ trợ Hải Dương 5 tỉ đồng và 50.000 khẩu trang để chống dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng sẽ hỗ trợ Hải Dương 5 tỉ đồng và 50.000 khẩu trang để chống dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top