Hải Phòng hỗ trợ 45.000 đồng/người/ngày cho người dân vùng bị phong tỏa

Người dân thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên được thành phố Hải Phòng hỗ trợ 45.000 đồng/người/ngày trong thời gian bị phong tỏa vì dịch COVID-19. Ảnh HH
Người dân thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên được thành phố Hải Phòng hỗ trợ 45.000 đồng/người/ngày trong thời gian bị phong tỏa vì dịch COVID-19. Ảnh HH
Người dân thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên được thành phố Hải Phòng hỗ trợ 45.000 đồng/người/ngày trong thời gian bị phong tỏa vì dịch COVID-19. Ảnh HH
Lên top