Hải Phòng: Hàng quán trong nhà phục vụ không quá 10 người/thời điểm

TP.Hải Phòng yêu cầu hàng quán trong nhà phục vụ không quá 10 người/thời điểm. Ảnh Mai Dung
TP.Hải Phòng yêu cầu hàng quán trong nhà phục vụ không quá 10 người/thời điểm. Ảnh Mai Dung
TP.Hải Phòng yêu cầu hàng quán trong nhà phục vụ không quá 10 người/thời điểm. Ảnh Mai Dung
Lên top