Hải Phòng: Hai bãi cọc mới phát lộ được cho là cọc gỗ chiến trận

Lên top