Hải Phòng giãn cách xã hội một thôn giáp ranh ổ dịch mới ở Hải Dương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân chỉ đạo tại chốt kiểm soát dịch thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân chỉ đạo tại chốt kiểm soát dịch thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân chỉ đạo tại chốt kiểm soát dịch thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top