Hải Phòng: Giãn cách xã hội một số khu vực liên quan ca nghi nhiễm COVID-19

Chốt kiểm soát COVID-19 thành lập liên quan ca nghi nhiễm COVID-19. Ảnh VHN
Chốt kiểm soát COVID-19 thành lập liên quan ca nghi nhiễm COVID-19. Ảnh VHN
Chốt kiểm soát COVID-19 thành lập liên quan ca nghi nhiễm COVID-19. Ảnh VHN
Lên top