Hải Phòng giảm giá nước sạch cho người dân do ảnh hưởng dịch COVID-19

TP.Hải Phòng giảm 100% chi phí nước sinh hoạt cho người nghèo, cận nghèo trong 3 tháng ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh MD
TP.Hải Phòng giảm 100% chi phí nước sinh hoạt cho người nghèo, cận nghèo trong 3 tháng ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh MD
TP.Hải Phòng giảm 100% chi phí nước sinh hoạt cho người nghèo, cận nghèo trong 3 tháng ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh MD
Lên top