Hải Phòng ghi nhận thêm F1 thành F0 sau 2 lần xét nghiệm

Sở Y tế Hải Phòng thông tin về trường hợp F1 có kết quả dương tính SARS-CoV-2 sau 2 lần xét nghiệm. Ảnh: MD
Sở Y tế Hải Phòng thông tin về trường hợp F1 có kết quả dương tính SARS-CoV-2 sau 2 lần xét nghiệm. Ảnh: MD
Sở Y tế Hải Phòng thông tin về trường hợp F1 có kết quả dương tính SARS-CoV-2 sau 2 lần xét nghiệm. Ảnh: MD
Lên top