Hải Phòng: Gãy cẩu thi công dự án chỉnh trang sông Tam Bạc

Cần cẩu đang thi công thì bị gãy trên sông Tam Bạc chiều 8.9
Cần cẩu đang thi công thì bị gãy trên sông Tam Bạc chiều 8.9