Hải Phòng gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương để chậm tiêm vaccine

TP.Hải Phòng gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương để xảy ra tình trạng chậm tiêm vaccine COVID-19. Ảnh minh hoạ MD
TP.Hải Phòng gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương để xảy ra tình trạng chậm tiêm vaccine COVID-19. Ảnh minh hoạ MD
TP.Hải Phòng gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương để xảy ra tình trạng chậm tiêm vaccine COVID-19. Ảnh minh hoạ MD
Lên top