Hải Phòng: Gần 2.700 phương tiện vào nơi tránh trú an toàn

Các lực lượng hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền tại khu vực cảng cá Ngọc Hải, quận Đồ Sơn vào nơi tránh trú an toàn.
Các lực lượng hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền tại khu vực cảng cá Ngọc Hải, quận Đồ Sơn vào nơi tránh trú an toàn.
Các lực lượng hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền tại khu vực cảng cá Ngọc Hải, quận Đồ Sơn vào nơi tránh trú an toàn.
Lên top