Hải Phòng duyệt chủ trương xây dựng tuyến phố đi bộ ở Đồ Sơn

Tuyến phố đi bộ tại Khu du lịch Đồ Sơn sẽ triển khai từ 30.4 đến 2.9.2021. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Tuyến phố đi bộ tại Khu du lịch Đồ Sơn sẽ triển khai từ 30.4 đến 2.9.2021. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Tuyến phố đi bộ tại Khu du lịch Đồ Sơn sẽ triển khai từ 30.4 đến 2.9.2021. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top