Hải Phòng duyệt chủ trương cải tạo bãi biển khu 4 Đồ Sơn

Hải Phòng đồng ý chủ trương nghiên cứu cải tạo bãi biển công cộng khu IV, Khu du lịch Đồ Sơn để phục vụ cộng đồng. Ảnh minh hoạ: Đặng Luân
Hải Phòng đồng ý chủ trương nghiên cứu cải tạo bãi biển công cộng khu IV, Khu du lịch Đồ Sơn để phục vụ cộng đồng. Ảnh minh hoạ: Đặng Luân
Hải Phòng đồng ý chủ trương nghiên cứu cải tạo bãi biển công cộng khu IV, Khu du lịch Đồ Sơn để phục vụ cộng đồng. Ảnh minh hoạ: Đặng Luân
Lên top