Hải Phòng duyệt chi gần 600 tỉ đồng chỉnh trang sông Tam Bạc

Hải Phòng đồng ý chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ. Ảnh Nguyễn Hồng Phong
Hải Phòng đồng ý chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ. Ảnh Nguyễn Hồng Phong
Hải Phòng đồng ý chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ. Ảnh Nguyễn Hồng Phong
Lên top