Hải Phòng dừng việc nhận xét, đánh giá học sinh bằng phiếu

Sở GD&ĐT Hải Phòng chỉ đạo khẩn việc dừng nhận xét học sinh bằng phiếu - trái với Thông tư 26 của Bộ GD&ĐT. Ảnh HH
Sở GD&ĐT Hải Phòng chỉ đạo khẩn việc dừng nhận xét học sinh bằng phiếu - trái với Thông tư 26 của Bộ GD&ĐT. Ảnh HH
Sở GD&ĐT Hải Phòng chỉ đạo khẩn việc dừng nhận xét học sinh bằng phiếu - trái với Thông tư 26 của Bộ GD&ĐT. Ảnh HH
Lên top