Hải Phòng dừng tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ, liên hoan du lịch Đồ Sơn

Hải Phòng dừng hàng loạt lễ hội lớn để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đỗ Trọng Luân
Hải Phòng dừng hàng loạt lễ hội lớn để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đỗ Trọng Luân
Hải Phòng dừng hàng loạt lễ hội lớn để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đỗ Trọng Luân
Lên top