Hải Phòng dừng tiếp nhận tất cả công dân và hàng hóa từ Hải Dương

Hải Phòng dừng tiếp nhận công dân và hàng hóa từ Hải Dương trong thời gian từ ngày 16.2 đến ngày 3.3. Ảnh: Mai Dung
Hải Phòng dừng tiếp nhận công dân và hàng hóa từ Hải Dương trong thời gian từ ngày 16.2 đến ngày 3.3. Ảnh: Mai Dung
Hải Phòng dừng tiếp nhận công dân và hàng hóa từ Hải Dương trong thời gian từ ngày 16.2 đến ngày 3.3. Ảnh: Mai Dung
Lên top