Hải Phòng dừng nhiều tuyến vận tải hành khách đi các địa phương có ca F0

Hải Phòng dừng vận tải hành khách tuyến cố định đến một số địa bàn có ca mắc COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng dừng vận tải hành khách tuyến cố định đến một số địa bàn có ca mắc COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng dừng vận tải hành khách tuyến cố định đến một số địa bàn có ca mắc COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top