Hải Phòng: Dừng ngay hoạt động xe khách, xe hợp đồng, taxi liên tỉnh

Xe khách liên tỉnh dừng hoạt động từ 30.3 đến hết 15.4. Ảnh Mai Dung
Xe khách liên tỉnh dừng hoạt động từ 30.3 đến hết 15.4. Ảnh Mai Dung
Xe khách liên tỉnh dừng hoạt động từ 30.3 đến hết 15.4. Ảnh Mai Dung
Lên top