Hải Phòng: Dừng hoạt động tập trung đông người phòng dịch COVID-19

Hải Phòng dừng hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết, thực hiện 5K trong phòng dịch. Ảnh MC
Hải Phòng dừng hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết, thực hiện 5K trong phòng dịch. Ảnh MC
Hải Phòng dừng hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết, thực hiện 5K trong phòng dịch. Ảnh MC
Lên top