Hải Phòng dừng hoạt động cơ sở lưu trú tại quận Đồ Sơn để phòng dịch

Hải Phòng dừng hoạt động của các cơ sở lưu trú trên địa bàn quận Đồ Sơn (trừ cơ sở lưu trú phục vụ công nhân) để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng dừng hoạt động của các cơ sở lưu trú trên địa bàn quận Đồ Sơn (trừ cơ sở lưu trú phục vụ công nhân) để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng dừng hoạt động của các cơ sở lưu trú trên địa bàn quận Đồ Sơn (trừ cơ sở lưu trú phục vụ công nhân) để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Lên top