Hải Phòng: Dừng hoạt động các tuyến xe khách cố định từ địa phương có dịch

Các tuyến xe khách cố định từ vùng có dịch đi và đến Hải Phòng sẽ dừng hoạt động đến hết 15.4. Ảnh Mai Dung
Các tuyến xe khách cố định từ vùng có dịch đi và đến Hải Phòng sẽ dừng hoạt động đến hết 15.4. Ảnh Mai Dung
Các tuyến xe khách cố định từ vùng có dịch đi và đến Hải Phòng sẽ dừng hoạt động đến hết 15.4. Ảnh Mai Dung
Lên top