Hải Phòng dừng hoạt động các chốt kiểm dịch cửa ngõ thành phố từ 3.12

Hải Phòng dừng hoạt động chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố. Ảnh: Mai Dung
Hải Phòng dừng hoạt động chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố. Ảnh: Mai Dung
Hải Phòng dừng hoạt động chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố. Ảnh: Mai Dung
Lên top