Hải Phòng dừng hoạt động 2 phà để ứng phó áp thấp nhiệt đới

Hải Phòng dừng phà để ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Ảnh Cổng TTDT Hải Phòng
Hải Phòng dừng phà để ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Ảnh Cổng TTDT Hải Phòng
Hải Phòng dừng phà để ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Ảnh Cổng TTDT Hải Phòng
Lên top