Hải Phòng dừng giải quyết thủ tục hành chính đối với công dân đến 15.4

Các sở ngành, quận huyện xã phường của Hải Phòng sẽ giải quyết các thủ tục hành chính đối với công dân đến hết ngày 15.4 - ảnh PV
Các sở ngành, quận huyện xã phường của Hải Phòng sẽ giải quyết các thủ tục hành chính đối với công dân đến hết ngày 15.4 - ảnh PV
Các sở ngành, quận huyện xã phường của Hải Phòng sẽ giải quyết các thủ tục hành chính đối với công dân đến hết ngày 15.4 - ảnh PV
Lên top