Hải Phòng: Dừng đón khách du lịch đến Cát Bà từ ngày 7.5

Huyện Cát Hải (Hải Phòng) dừng đón khách du lịch từ 0h ngày 7.5. Ảnh MD
Huyện Cát Hải (Hải Phòng) dừng đón khách du lịch từ 0h ngày 7.5. Ảnh MD
Huyện Cát Hải (Hải Phòng) dừng đón khách du lịch từ 0h ngày 7.5. Ảnh MD
Lên top