Hải Phòng dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ làm đẹp đến hết 15.4

Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ giải trí, làm đẹp, ăn uống.... dừng hoạt động từ nay đến hết ngày 15.4 để phòng dịch COVID-19. Ảnh MD
Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ giải trí, làm đẹp, ăn uống.... dừng hoạt động từ nay đến hết ngày 15.4 để phòng dịch COVID-19. Ảnh MD
Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ giải trí, làm đẹp, ăn uống.... dừng hoạt động từ nay đến hết ngày 15.4 để phòng dịch COVID-19. Ảnh MD
Lên top