Hải Phòng dự kiến hoàn thiện, vận hành hệ thống dẫn khí y tế trước 10.9

Ông Lê Khắc Nam Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng kiểm tra thiết bị lắp đặt đường ống cung cấp oxi. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Ông Lê Khắc Nam Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng kiểm tra thiết bị lắp đặt đường ống cung cấp oxi. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Ông Lê Khắc Nam Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng kiểm tra thiết bị lắp đặt đường ống cung cấp oxi. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top