Hải Phòng dự kiến hạ ngầm toàn bộ đường dây điện, cáp viễn thông

Hải Phòng dự kiến hạ ngầm toàn bộ đường dây điện, cáp viễn thông để bảo đảm mỹ quan đô thị. Ảnh minh họa Mai Dung
Hải Phòng dự kiến hạ ngầm toàn bộ đường dây điện, cáp viễn thông để bảo đảm mỹ quan đô thị. Ảnh minh họa Mai Dung
Hải Phòng dự kiến hạ ngầm toàn bộ đường dây điện, cáp viễn thông để bảo đảm mỹ quan đô thị. Ảnh minh họa Mai Dung
Lên top