Hải Phòng dự kiến chi 269 tỉ tặng quà hộ dân nhân kỉ niệm ngày giải phóng

Hải Phòng tặng quà các hộ dân nhân kỉ niệm 65 năm ngày Giải phóng Hải Phòng. Ảnh PV
Hải Phòng tặng quà các hộ dân nhân kỉ niệm 65 năm ngày Giải phóng Hải Phòng. Ảnh PV
Hải Phòng tặng quà các hộ dân nhân kỉ niệm 65 năm ngày Giải phóng Hải Phòng. Ảnh PV
Lên top