Hải Phòng dự kiến chi 2.305 tỉ đồng xây dựng 67 công viên cấp phường

Hải Phòng dự kiến xây dựng 67 công viên cấp phường giai đoạn 2021-2025. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng dự kiến xây dựng 67 công viên cấp phường giai đoạn 2021-2025. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng dự kiến xây dựng 67 công viên cấp phường giai đoạn 2021-2025. Ảnh Mai Dung
Lên top