Hải Phòng đóng cửa karaoke, vũ trường, game từ 0h ngày 1.5

Hải Phòng tạm dừng hoạt động game, quán bar, karaoke, vũ trường để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Công Hòa
Hải Phòng tạm dừng hoạt động game, quán bar, karaoke, vũ trường để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Công Hòa
Hải Phòng tạm dừng hoạt động game, quán bar, karaoke, vũ trường để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Công Hòa
Lên top