Hải Phòng đóng cửa các cơ sở tôn giáo, đền chùa trên địa bàn thành phố

Điểm kiểm soát dịch COVID-19 tại An Lão, Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Điểm kiểm soát dịch COVID-19 tại An Lão, Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Điểm kiểm soát dịch COVID-19 tại An Lão, Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Lên top