Hải Phòng dỡ phong tỏa 2 khu dân cư liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19

Người dân Lô 112 Khụ công nhân Dư Hàng (Lê Chân, Hải Phòng) vui mừng vào giờ khắc dỡ phong tỏa. Ảnh MD
Người dân Lô 112 Khụ công nhân Dư Hàng (Lê Chân, Hải Phòng) vui mừng vào giờ khắc dỡ phong tỏa. Ảnh MD
Người dân Lô 112 Khụ công nhân Dư Hàng (Lê Chân, Hải Phòng) vui mừng vào giờ khắc dỡ phong tỏa. Ảnh MD
Lên top