Hải Phòng: Dỡ bỏ tường rào, xúc nhà tạm trên đất giang hồ lấn chiếm

Lên top