Hải Phòng: Đình chỉ xưởng sản xuất quặng gây ô nhiễm

Người dân  tập trung phản đối tại cổng nhà máy sản xuất quặng vì  cho rằng gây ô nhiễm môi trường - ảnh MT
Người dân tập trung phản đối tại cổng nhà máy sản xuất quặng vì cho rằng gây ô nhiễm môi trường - ảnh MT
Người dân tập trung phản đối tại cổng nhà máy sản xuất quặng vì cho rằng gây ô nhiễm môi trường - ảnh MT
Lên top