Hải Phòng điều tra vụ để lọt xe khách xuất hiện ca bệnh về từ vùng có dịch

Hải Phòng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ phương tiện ra vào thành phố qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ phương tiện ra vào thành phố qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ phương tiện ra vào thành phố qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Lên top