Hải Phòng điều động 70 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho biên giới Tây Nam

70 cán bộ, chiến sĩ biên phòng Hải Phòng trước giờ lên đường tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại biên giới Tây Nam. Ảnh MH
70 cán bộ, chiến sĩ biên phòng Hải Phòng trước giờ lên đường tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại biên giới Tây Nam. Ảnh MH
70 cán bộ, chiến sĩ biên phòng Hải Phòng trước giờ lên đường tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại biên giới Tây Nam. Ảnh MH
Lên top