Hải Phòng: Điều chuyển cán bộ dựa trên văn bản hết hiệu lực

UBND quận Hải An (Hải Phòng) xây dựng kế hoạch chuyển đổi công tác đối với công chức trên căn cứ nghị định hết hiệu lực. Ảnh MC
UBND quận Hải An (Hải Phòng) xây dựng kế hoạch chuyển đổi công tác đối với công chức trên căn cứ nghị định hết hiệu lực. Ảnh MC
UBND quận Hải An (Hải Phòng) xây dựng kế hoạch chuyển đổi công tác đối với công chức trên căn cứ nghị định hết hiệu lực. Ảnh MC
Lên top