Hải Phòng điều chuyển bến xe cầu Rào phục vụ thi công cầu 2.200 tỉ

Bến xe cầu Rào (Hải Phòng). Ảnh Mai Dung
Bến xe cầu Rào (Hải Phòng). Ảnh Mai Dung
Bến xe cầu Rào (Hải Phòng). Ảnh Mai Dung
Lên top