Hải Phòng: Địa phương nào để có dịch, bí thư và chủ tịch phải chịu trách nhiệm

Ban Thường vụ TP Hải Phòng họp chiều ngày 13.3. Ảnh: PV
Ban Thường vụ TP Hải Phòng họp chiều ngày 13.3. Ảnh: PV
Ban Thường vụ TP Hải Phòng họp chiều ngày 13.3. Ảnh: PV
Lên top